BlogPage_left_illu_v1
BlogPage_right_illu_v1

Datagestuurde marketing - alles wat u moet weten

Publicatie : 12.03.24 • Lezen :

Vanaf de allereerste bedrijven die gebruik begonnen te maken van reclame en marketing, hebben gegevens een grote rol gespeeld in het helpen van bedrijven om contact te maken met hun klanten. In het verleden vertrouwden bedrijven op intuïtie en persoonlijke ervaring voor inzichten.

Maar met de komst van op maat gemaakte technologie maken bedrijven nu gebruik van moderne methoden voor gegevensverzameling om marketingbudgetten te maximaliseren en op een persoonlijker niveau met klanten in contact te komen.

Enkele voorbeelden zijn gerichte reclame, gepersonaliseerde e-mails en voorspellende analyses, maar onder deze strategieën springt datagestuurde marketing eruit als een game-changer.

Bij deze aanpak worden gegevens verzameld, geanalyseerd en gebruikt om strategische marketingbeslissingen te nemen. Bedrijven als Amazon hebben bijvoorbeeld datagestuurde marketing gebruikt om producten aan te bevelen op basis van de browsegeschiedenis van klanten, wat heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van de verkoop.

Begrijp wat datagestuurde marketing inhoudt.

Door te begrijpen wat datagestuurde marketing is en hoe het werkt, kunnen bedrijven een wereld van mogelijkheden voor groei en innovatie in het huidige concurrerende landschap ontsluiten.

data_driven

Wat is datagestuurde marketing?

Datagestuurde marketing houdt in dat klantgegevens worden gebruikt om reclame en gepersonaliseerde communicatiestrategieën te verbeteren. Het richt zich op het verfijnen van merkberichten door klantinzichten te analyseren.

Marketeers die een datagestuurde aanpak gebruiken, willen anticiperen op de voorkeuren, aspiraties en komende acties van klanten. Het doel is om marketingteams in staat te stellen hun tactieken aan te passen door het publiek te bereiken met relevante inhoud op het optimale moment via geschikte platforms.

Gegevensgestuurde marketingaanpak

Het belangrijkste principe van datagestuurde marketing is het verzamelen, analyseren en gebruiken van gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen.

Informatie over de klant wordt verzameld uit verschillende bronnen, zoals interactie met klanten, het bezoeken van websites, sociale media-interacties en andere externe databases.

Deze gegevens worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in patronen en trends die nuttig kunnen zijn bij het nemen van beslissingen. De uit de analyse verzamelde gegevens zijn de sleutels die bedrijven helpen bij het ontwikkelen van gedetailleerde marketingboodschappen, het selecteren van communicatiekanalen, het optimaliseren van budgetten en, in het algemeen, het vergroten van de klantbetrokkenheid en klantenbinding.

Data-driven data

Data-driven marketing vereist op zijn beurt ook voortdurende beoordeling en optimalisatie. Door de resultaten van marketingactiviteiten voortdurend te beoordelen, kunnen bedrijven de strategieën in realtime aanpassen en verfijnen, waarbij rekening wordt gehouden met het gedrag van de klant en de markttrends die voortdurend veranderen. De lus van gegevensverzameling, -analyse en -gebruik maakt marketingstrategieën trendy en productief.

people

Typen datagestuurde marketing

De vorm die datagestuurde marketing aanneemt, kan afhangen van het type gegevens dat gebruikt wordt en de specifieke strategie die besproken wordt.

Een aantal veel voorkomende vormen van datagestuurde marketing zijn:

 1. Klantsegmentatie
  Marketeers kunnen klantgegevens gebruiken voor consumentensegmentatie, zodat ze zich op verschillende groepen kunnen richten met aangepaste marketingboodschappen. Deze gegevens kunnen demografische informatie, aankoopgedrag of zelfs psychografische gegevens omvatten.
 2. Predictive Analytics
  Marketeers en bedrijven kunnen statistische modellen en prognosetechnieken bouwen op klantgegevens om de toekomstige behoeften en gedragingen van klanten te voorspellen.
  Het kan bedrijven dus helpen om de behoeften van klanten van tevoren te begrijpen en toekomstgerichte marketingstrategieën te ontwerpen.
 3. Personalisatie
  Bedrijven kunnen gegevens gebruiken om gerichte marketingberichten en aanbiedingen voor elke klant te maken op basis van eerdere interacties en voorkeuren.

bars

Verschillen tussen datagestuurde marketing en traditionele marketing

Om te beginnen ligt het belangrijkste onderscheid tussen datagestuurde marketing en traditionele marketing in hun besluitvormingsprocessen en methoden voor het verzamelen van gegevens.

Traditionele marketing vertrouwt meestal op brede strategieën, waaronder het gebruik van bekende marketingslogans en slagzinnen.

Deze benaderingen worden vaak ontwikkeld op basis van informatie uit focusgroepen, directe zoekopdrachten, opiniepeilingen, veronderstellingen en soms zelfs van horen zeggen.

Datagestuurde marketing daarentegen benadrukt het gebruik van ruwe, ongefilterde gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen. Deze aanpak leidt tot de creatie van meer gespecialiseerde, doelgerichte en gepersonaliseerde marketingcampagnes, die waarschijnlijk zullen resulteren in een hogere return on investment (ROI).

Een ander voordeel van datagestuurde marketing is de verbeterde meetbaarheid en controleerbaarheid. Marketeers hebben toegang tot gedetailleerde gegevens over klanten en campagneprestaties, waardoor ze de effectiviteit van verschillende strategieën nauwkeuriger kunnen beoordelen.

Traditionele marketing, aan de andere kant, kan vertrouwen op minder directe maatregelen om de impact van campagnes te meten, wat minder specifiek inzicht in hun effectiviteit kan bieden.

Het andere belangrijke onderscheid betreft hun aanpassingsvermogen. Met datagestuurde marketing kunt u live aanpassingen maken op basis van de nieuwste gegevens, waardoor u strategieën plotseling kunt veranderen als reactie op opkomende trends of een verandering in het gedrag van klanten. Tegelijkertijd zijn traditionele marketingstrategieën echter star, waardoor dergelijke campagnes vaak in steen gebeiteld zijn en het niet gemakkelijk is om on the fly aanpassingen te maken.

Voordeel halen uit datagestuurde marketinginzichten

De inzichten die worden verkregen uit datagestuurde marketing zijn van onschatbare waarde voor bedrijven die concurrerend willen blijven in een snel evoluerende markt.

Door het gedrag, de voorkeuren en de pijnpunten van klanten te begrijpen, kunnen bedrijven effectievere en efficiëntere marketingstrategieën of -campagnes creëren.

Inzichten uit gegevens kunnen elk aspect van marketing informeren, van productontwikkeling en prijsstelling tot reclame en klantenservice.

Eén van de belangrijkste lessen die datagestuurde marketing oplevert, is het vinden van waardevolle klanten. Door klantgegevens te ontginnen, kunnen bedrijven klantsegmenten bepalen die de grootste winst opleveren, zodat het gebruik van middelen gerichter wordt en de communicatie wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de meest winstgevende consumentengroepen.

Een ander cruciaal inzicht om te weten te komen hoe u uw marketingstrategie kunt aanpassen aan de behoeften van uw klanten.

Een ander cruciaal inzicht waar u op moet letten, is het leren kennen van de levenscycli van klanten. Door de interacties met klanten in de loop van de tijd te volgen, kunnen bedrijven de fasen van het klanttraject in perspectief plaatsen, op basis van de waargenomen patronen en trends. Dit betekent dat marketeers de juiste communicatie op het juiste moment kunnen communiceren en de klant kunnen begeleiden vanaf het moment dat hij zich bewust wordt totdat hij betalende klant wordt.

Door datagestuurde marketing wordt de effectiviteit van verschillende kanalen en tactieken gemeten. De prestaties van marketinginitiatieven van bedrijven via verschillende kanalen geven hen een maatstaf voor wat het beste werkt in het bereiken van hun publiek en het bereiken van hun doelen. Dit stelt marketeers namelijk in staat om inzicht te krijgen in de uitgavenbudgetten, wat uiteindelijk resulteert in een hogere ROI.

glass

Gegevensgestuurde marketingstrategie en trends

Een datagestuurde marketingstrategie maakt gebruik van gegevensanalyse en inzichten om strategische marketingbeslissingen te nemen. Deze aanpak verschilt van traditionele marketingstrategieën, die vaak op intuïtie en algemene percepties van de markt vertrouwen.

Door datagestuurde methoden te omarmen, kunnen marketeers de fijne kneepjes van consumentengedrag, marktdynamiek en campagneprestaties begrijpen door nauwgezet gegevens te verzamelen, te analyseren en toe te passen.

Dit maakt het mogelijk om gerichtere, effectievere en relevantere marketingcampagnes te maken, die zijn afgestemd op de werkelijke behoeften en voorkeuren van klanten.

Gegevensgestuurde Marketingtrends

De afgelopen jaren hebben datagestuurde marketingstrategieën het spel aanzienlijk veranderd, door gegevens op nieuwe manieren te gebruiken om doelgroepen te boeien en bedrijfsgroei te stimuleren.

Een belangrijke trend in deze evolutie is het toenemende gebruik van real-time gegevensverwerking en -analyse. Deze aanpak stelt merken in staat om gegevens te analyseren, er bruikbare inzichten uit te halen en effectiever met hun klanten te communiceren, wat leidt tot onmiddellijke reacties op het gedrag en de acties van de consument, waardoor de algehele klantervaring aanzienlijk wordt verbeterd.

Personalisering heeft een grote invloed op de klanttevredenheid.

Personalisering is ook verder geëvolueerd dan alleen het richten op demografische groepen. De datagestuurde marketing van vandaag omvat voorspellende personalisatie, die de toekomstige interesses van klanten voorspelt op basis van hun gedrag in het verleden.

Verder is er een groeiende afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren voor gegevensanalyse. Deze technologieën doorzoeken enorme datasets om patronen en inzichten te identificeren die voor menselijke analisten moeilijk zelfstandig te onderscheiden zouden zijn.

Als gevolg daarvan vergemakkelijken ze de ontwikkeling van intelligentere en efficiëntere marketingstrategieën en -beslissingen, en luiden ze een nieuw tijdperk van datagestuurde marketingverfijning in.

Gegevensgestuurde digitale marketing

Digitale marketing vergroot de mogelijkheden voor het implementeren van datagestuurde strategieën aanzienlijk, dankzij de enorme hoeveelheden gegevens die uit digitale activiteiten worden gegenereerd.

Een goed voorbeeld van hoe gegevens digitale marketing transformeren is programmatic advertising.

Deze methode automatiseert advertentieplaatsing door relevante doelgroepen voor te stellen op basis van gegevensanalyse, waardoor de advertentiepositie geoptimaliseerd wordt.

Gegevensgestuurde marketing is steeds meer een fundamenteel aspect geworden van bedrijfsstrategieën in verschillende bedrijfstakken. De vooruitgang in technologie, in combinatie met de ontwikkeling van geavanceerde hulpmiddelen voor gegevensanalyse, heeft een cruciale verandering teweeggebracht.

Marketeers zijn nu in staat om het gedrag van consumenten nauwkeuriger te voorspellen, wat leidt tot meer gerichte en efficiënte marketingcampagnes.

Hier volgen enkele belangrijke datagestuurde marketingtrends die van invloed zijn geweest op het hervormen van de branche:

 1. Verhoogde personalisering en klantervaring
  Bedrijven maken gebruik van data-analyse om klanten gepersonaliseerde inhoud en productsuggesties te bieden die waarschijnlijk interessanter voor hen zijn.
  De procedure maakt niet alleen de klantervaring beter, maar verhoogt ook de loyaliteit en conversie.
 2. Predictive Analytics en AI
  AI en machine learning met behulp van predictive analytics nemen de laatste tijd toe. Ze bieden marketeers een hogere mate van voorspelbaarheid bij het anticiperen op trends, het gedrag van klanten en uitkomsten op basis van historische gegevens.
 3. Klantgegevensplatforms (CDP's)
  In tegenstelling tot andere gegevensplatforms worden CDP's steeds meer gebruikt. Deze platforms brengen gegevens uit verschillende bronnen samen en stoppen deze in een gemeenschappelijke database, zodat er een eenduidig klantbeeld ontstaat.
  Daarom zijn ze in staat om meer datagestuurde beslissingen te nemen en zowel algemene als geïndividualiseerde berichten te communiceren via alle kanalen.
 4. Privacy-First Marketing
  Er is steeds meer bezorgdheid over gegevensprivacy en de implementatie van GDPR (General Data Protection Regulation) en CCPA (California Consumer Privacy Act), en daarom gaan marketeers privacy-first te werk.
  Dit houdt in dat ze transparant moeten zijn over hun gegevensverzamelingspraktijken en dat beveiliging en veiligheid de hoogste prioriteit hebben als het om gegevens gaat.
 5. Spraak- en conversatiemarketing
  De groei van spraakgestuurde zoekopdrachten en slimme assistenten zoals Alexa van Amazon en Google Assistant heeft de weg vrijgemaakt voor spraak- en conversatiemarketing.
  Marketeers passen hun content aan voor optimalisatie via spraakgestuurde zoekopdrachten en winnen het vertrouwen van klanten door gebruik te maken van een conversatie-interface, wat uiteindelijk leidt tot natuurlijkere en persoonlijkere communicatie.
 6. Visuele en video-inhoud
  Mensen stappen over van tekst naar video en visuele inhoud. Het is een trend die is gestimuleerd door de successen van apps als Instagram, TikTok en Youtube.
  Nu maken slimme marketeers, naast het aantrekken en behouden van klanten, waardevolle videocontent voor betere communicatie, betrokkenheid en interactie.
 7. Influencer en door gebruikers gegenereerde content
  De authenticiteit en betrouwbaarheid van influencers en door consumenten gegenereerde content creëren platforms die marketeers in hun voordeel kunnen gebruiken.
  Merken maken gebruik van influencers en klanten om hun eigen content te produceren, zodat ze vertrouwen en een community kunnen opbouwen.

Tools voor gegevensgestuurde marketing

De marketingarena is bijzonder moordend, met dezelfde gelijkenis als een boksring waar alleen de winnaars slagen door hun tegenstanders knock-out te slaan.

In zo'n branche is datagestuurde marketing niet alleen voordelig, maar zelfs een must.

Binnen de moderne technologische ruimte bestaan er tools die speciaal zijn ontwikkeld om analyses te verfijnen, de betrokkenheid te vergroten en marketingstrategieën te verbeteren met behulp van inzichten uit gegevens.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste tools die beschikbaar zijn in elke categorie van datagestuurde marketing.

Analytics en gegevensvisualisatie

 • Google Analytics
  Ik begin met Google Analytics, omdat dit het hart is van de digitale marketinganalyse zelf.
  Het bijhouden van het webverkeer, de betrokkenheid van gebruikers en gedragspatronen geeft belangrijke informatie die van vitaal belang is voor marketinginspanningen en het optimaliseren van de gebruikerservaring.
 • Tableau
  Tableau staat bekend om zijn uitzonderlijke mogelijkheden voor gegevensvisualisatie. Het zet complexe datasets vakkundig om in toegankelijke en informatieve grafieken en diagrammen, een cruciale functie voor het vergemakkelijken van snelle, goed geïnformeerde beslissingen.
  Dit is vooral essentieel in de context van volatiele markten, waar een dergelijke strategie onmisbaar wordt.
 • Looker
  Looker, in samenwerking met Google Cloud, stelt bedrijven in staat om real-time inzichten te verkrijgen in hun activiteiten door middel van een naadloze analyse-interface.
  De belangrijkste functie ligt in de geïntegreerde modules die het bekijken van gegevens zowel binnen individuele afdelingen als over verschillende afdelingen heen vergemakkelijken.
 • Power BI
  Microsoft's Power BI onderscheidt zich door zijn uitgebreide en capabele data aggregatie en analyse tools.
  Het is een krachtige tool met zijn indrukwekkende visualisatiemogelijkheden en gebruiksvriendelijke interface, waardoor het een geprefereerde tool is voor bedrijven die data-analyse willen democratiseren.

Klantrelatiebeheer (CRM)

 • Salesforce
  Salesforce staat bekend om zijn CRM-oplossingen en is een toonaangevende leverancier op dit gebied.
  De uitgebreide productsuite omvat, maar is niet beperkt tot, verkoop- en marketingautomatisering, evenals klantenservice.
 • HubSpot
  HubSpot is een geïntegreerd platform dat CRM combineert met inbound marketing, met tools voor e-mailmarketing, sociale media en analyses, voor een systematische aanpak van marketing gericht op klantbetrokkenheid.

Emailmarketing en -automatisering

 • Mailchimp
  Mailchimp is het meest geschikte platform voor kleine bedrijven, omdat het gestructureerd is om e-mailmarketing gemakkelijk te maken met behulp van de gerenommeerde tools en automatiseringsfuncties waarmee gebruikers hun klanten effectief kunnen bereiken.
 • ActiveCampaign
  ActiveCampaign benadrukt de impact van de integratie van e-mailmarketing, marketingautomatisering en CRM. Het overtroeft omdat het de beste op maat gemaakte klantervaringen opbouwt, wat resulteert in hogere conversies.

SEO en Content Marketing

 • SEMrush
  Met SEMrush hebt u een compleet hulpmiddel voor online zichtbaarheidsbeheer tot uw beschikking dat SEO, PPC en contentmarketing omvat. Het biedt tools voor concurrentieanalyse en trefwoordonderzoek, die handig zijn bij het plannen.
 • Ahrefs
  Ahrefs is een geweldige marketing- en SEO-suite die uitblinkt in backlinkanalyse, trefwoordonderzoek en inzicht in de concurrentie, wat cruciaal is bij het maken van superieure content- en SEO-strategieën.

Sociaal Media Beheer

 • Hootsuite
  Met Hootsuite krijgen uitgevers de mogelijkheid om hun posts te plannen, te monitoren en te analyseren door middel van de mogelijkheden voor planning, monitoring en analyse die nodig zijn om een actieve en boeiende aanwezigheid op sociale media te onderhouden.
 • Sprout Social
  Dankzij Sprout Social's uitgebreide toolset voor sociale mediamarketing worden publiceren, monitoren en analyseren verbeterd, wat helpt om de strategieën van sociale marketing op feiten te baseren en zinvolle interacties te hebben.

Voorspellende analyses en machinaal leren

 • IBM Watson
  IBM Watson gebruikt AI en machine learning om besluitvormingsprocessen bij klanten aan te sturen en biedt marketeers de juiste set tools om ervaringen aan te passen en slimme zakelijke beslissingen te nemen.

Producten op het gebied van AI en ML van Google Cloud

Machine learning en AI-producten van Google zijn eigenlijk disruptors die bedrijven de capaciteit bieden om gegevens op een geavanceerd niveau te analyseren, wat kan worden gebruikt voor gegevensinzichten en automatiseringsdoeleinden.

Adverteertechnologie

 • Google Ads
  Google Ads blijft vandaag de dag de meest vertrouwde PPC-tool, die een ongeëvenaard bereik biedt via het kwaliteitszoeknetwerk van Google en helpt bij het binnenhalen van gericht verkeer.
 • Facebook Ads Manager
  Facebook Ads Manager is een all-action platform voor social media advertising dat gerichte advertenties kan leveren via de enorme netwerken van Facebook, inclusief Instagram en Messenger.
 • AdRoll
  AdRoll wordt gebruikt voor retargeting en cross-channelmarketingcampagnes, wat betekent dat merken hun doelpubliek tijdens hun reis door verschillende platforms in het oog houden.

Klantengegevensplatforms (CDP)

 • Segment
  Segment is een duidelijke leider in het ontvangen en beheren van klantgegevens, wat een eenduidig begrip van de klant vanuit alle touchpoints mogelijk maakt; dit is een voorwaarde voor gepersonaliseerde marketing.
 • Tealium
  Tealium synchroniseert klantgegevens met applicaties via een real-time verbinding en biedt zo een geconsolideerde en effectieve kijk op klantgedrag, wat het belangrijkste of centrale onderdeel is van datagestuurde marketingstrategieën.

Het gebruik van deze tools kan gegevens omzetten in bruikbare informatie, marketingactiviteiten vereenvoudigen en zo de betrokkenheid van klanten en de verkoop aanzienlijk stimuleren.

Dat is tenslotte wat marketing vandaag de dag is - datagestuurde marketing.

Oplossingen in datagestuurde marketing

Data-driven marketing heeft de manier waarop bedrijven hun marketingstrategieën benaderen fundamenteel veranderd: ze stappen over van brede, algemene inspanningen naar gerichte, gepersonaliseerde campagnes.

Deze transformatie wordt aangedreven door de enorme hoeveelheid gegevens die door digitale interacties en transacties worden gegenereerd.

Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste oplossingen in datagestuurde marketing die organisaties gebruiken om concurrerend te blijven, klantervaringen te optimaliseren en groei te stimuleren.

 1. Customer Data Platforms (CDP's)
  Deze platforms verzamelen gegevens uit verschillende bronnen, brengen deze samen tot één klantbeeld en stellen marketeers in staat gerichte berichten te sturen waar dat nodig is.
 2. Predictive Analytics and AI
  Het gebruik van statistische algoritmen en kunstmatige intelligentie om toekomstige resultaten te berekenen op basis van historische gegevens stelt marketeers in staat om hun werk te concentreren op dergelijke prospects of koperssegmenten.
 3. Programmatic Advertising
  Ad buying en campagneplaatsing worden geautomatiseerd door gegevens om preciezere targeting op schaal te bieden, wat de effectiviteit en efficiëntie van advertentiecampagnes maximaliseert.
 4. Email Marketing Automation
  Door het opzetten van relevante, op triggers gebaseerde e-mailcampagnes, met behulp van klantgedragsgegevens, waardoor berichten tijdig, zinvol en waarschijnlijk effectiever zijn voor conversie.
 5. Social Media Analytics
  Dit zijn analytische tools die gegevens van sociale media verwerken om inzicht te krijgen in het gedrag en de gevoelens van het publiek voor het maken van inhoud en het plannen van campagnes.
 6. A/B- en multivariate tests
  Hierbij worden gegevensgestuurde splittests gebruikt om verschillende versies van websites, e-mails of advertenties uit te proberen die betere resultaten opleveren om de marketinginspanningen te optimaliseren.
 7. B2B gegevensgestuurde marketing
  B2B (business-to-business) gegevensgestuurde marketing kan worden beschouwd als een strategische aanpak waarbij gegevens worden gebruikt om marketingactiviteiten, campagnes en besluitvorming te verbeteren wanneer de belangen van andere bedrijven worden aangepakt.

Bij deze aanpak ligt de nadruk op voldoende aandacht voor analyses, gegevens en inzichten, zodat marketingprogramma's nauwkeuriger kunnen worden afgestemd op de individuele behoeften, gedragingen en voorkeuren van zakelijke klanten.

B2B-marketeers vertrouwen nu op datagestuurde marketing als de belangrijkste pijler voor het verbeteren van de efficiëntie, versnelde omzetgroei en een voorsprong op de markt.

Hier volgt een diepere duik in de kernaspecten:

Lead scoren en prioriteren

Met behulp van gegevens om leads te rangschikken op basis van hun acties en profiel, kan het verkoopteam zich richten op klanten met een hoge absorptie.

Account-Based Marketing (ABM)

Dit houdt in dat gegevens worden gebruikt voor marketing op maat voor bepaalde accounts of groepen en wordt vaak geassocieerd met het gebruik van gepersonaliseerde inhoud en berichten.

Inhoudsyndicatie

Met behulp van gegevens plaatsen we inhoud op de meest relevante plaats op vele platforms, waardoor B2B-leads worden gegenereerd.

Marktanalyse en informatie over concurrenten

Verzamelen en onderzoeken van gegevens om markttrends en de concurrentieomgeving te onthullen, die strategische richtingen bepalen.

Voorbeelden van datagestuurde marketing

 • Netflix
  Door de kijkgewoonten van gebruikers te analyseren, blinkt Netflix uit in het op maat maken van aanbevelingen en het beïnvloeden van beslissingen over de productie van inhoud. Deze personalisering zorgt voor een aantrekkelijkere gebruikerservaring, wat een langer gebruik van het platform aanmoedigt.
 • Amazon
  Amazons gebruik van browse- en aankoopgegevens om producten voor te stellen is een kenmerk van datagestuurde marketing. Deze aanpak verbetert niet alleen de winkelervaring door gepersonaliseerde aanbevelingen te doen, maar verhoogt ook de inkomsten aanzienlijk door effectieve upselling en cross-selling.
 • Spotify
  Spotify gebruikt gegevens van luisteraars om persoonlijke afspeellijsten te maken en nieuwe nummers voor te stellen, wat niet alleen de tevredenheid van gebruikers verbetert, maar ook de loyaliteit bevordert door het platform onmisbaar te maken in het dagelijks leven van gebruikers.
 • Airbnb
  Implementatie van machine learning algoritmen, Airbnb past dynamisch advertentieprijzen aan op basis van real-time marktvraag en inzichten in gebruikersgedrag. Dit geavanceerde gebruik van gegevens zorgt voor concurrerende prijzen en maximaliseert de bezettingsgraad.

Tot slot vertegenwoordigt datagestuurde marketing een optimale integratie van technologie, strategie en creativiteit.

Het biedt een manier om door de wirwar van de huidige verzadigde markt heen te dringen door snellere, meer gepersonaliseerde en contextueel relevante boodschappen te leveren die de consument beter boeien.

Als de technologische vooruitgang en de verwachtingen van de consument blijven evolueren, zal datagestuurde marketing essentieel blijven voor bedrijven die concurrerend willen blijven en willen inspelen op de behoeften van hun publiek.

Vraag over datagestuurde marketing

Kunt u een voorbeeld geven van marketing die datagericht is?

Amazon is een uitstekend voorbeeld van datagestuurde marketing. Het maakt gebruik van de browse- en aankoopgeschiedenis van klanten om gepersonaliseerde productaanbevelingen te doen, waardoor de mogelijkheden voor cross-selling en up-selling aanzienlijk toenemen.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het gebruik van gegevens voor marketing?

Essentiële elementen zijn onder andere het analyseren van databasevelden, gegevens over webverkeer en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). Effectieve strategieën omvatten ook klantsegmentatie, voorspellende analyses en personalisatietechnieken.

Wat is datagestuurde contentmarketing?

Data-driven contentmarketing houdt in dat klantgegevens worden gebruikt om beslissingen te nemen over de meest effectieve mediaplaatsingen en berichtgeving. Deze aanpak zorgt ervoor dat marketingcontent zowel optimaal als nauwkeurig gericht is.

Hoe wordt besluitvorming op basis van gegevens gedefinieerd in marketing?

Data-driven besluitvorming (DDDM) in marketing wordt gekenmerkt door marketingbeslissingen te baseren op gegevensanalyse in plaats van alleen op intuïtie of ervaringen uit het verleden. Deze aanpak maakt nauwkeurigere en effectievere marketingstrategieën mogelijk.

Marc Wahba
Author Marc Wahba

Maak kennis met Marc, de medeoprichter en CTO van Infobel. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software. In 1991 behaalde hij een diploma burgerlijk elektromechanisch ingenieur aan de Polytechnische Faculteit en later behaalde hij een master in management aan de Solvay School in Brussel. Samen met zijn broer richtte hij in 1995 Infobel op, dat als eerste een online telefoongids met witte pagina's aanbood. Marc's innovatieve denkwijze heeft geleid tot de lancering van nieuwe dataproducten en -services die een wereldwijd succes zijn geworden en klanten over de hele wereld bedienen.

Reacties