BlogPage_left_illu_v1
BlogPage_right_illu_v1

Wat is de SIC code van een onderneming

Publicatie : 01.11.22 • Laatste update : 26.09.23 • Lezen :

SIC-codes staan voor de huidige classificatie van ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Net als hun Europese tegenhangers, de NACE-codes, bestaan ze uit cijfers en letters. Regeringen gebruiken ze voor statistische doeleinden, maar ze zijn ook nuttig voor de marketingactiviteiten van ondernemingen.

Wat is een SIC-code?

'SIC' is de afkorting van 'Standard Industrial Classification'. De term verwijst naar een nomenclatuur die in 1937 in het leven werd geroepen in de Verenigde Staten en in 1948 werd geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk. SIC-codes delen ondernemingen in volgens hun hoofdactiviteit.


SIC-codes in de Verenigde Staten

Noord-Amerika creëerde een nieuwe nomenclatuur en doopte die NAICS (North American Industry Classification System). Die NAICS-codes werden ontwikkeld door de Amerikaanse, Canadese en Mexicaanse overheden en moeten de classificatie van ondernemingen tussen deze verschillende staten harmoniseren. Amerikaanse privébedrijven blijven de SIC-codes echter gebruiken en bijwerken. Ze zouden nauwkeuriger zijn dan hun NAICS-equivalenten.


SIC-codes in het Verenigd Koninkrijk

Iedere onderneming die is ingeschreven in Companies House (de Britse evenknie van de Kruispuntbank van Ondernemingen) heeft minstens een SIC-code. Die code verwijst naar de hoofdactiviteit van de onderneming. Een bedrijf dat commerciële gebouwen bouwt, hoort bijvoorbeeld thuis in categorie 41201. In 2007 werd de Britse nomenclatuur bijgewerkt. De NACE-codes van de EU werden toen ook herzien.


Hoe wordt een SIC-code gelezen?

Er zijn twee soorten SIC-codes: de Amerikaanse versie en de Britse versie.


Hoe de Amerikaanse SIC-code in elkaar zit

De officiële versie van de SIC-code bestaat uit 4 cijfers. De SIC-code die de privébedrijven ontwikkelden, telt maximaal 8 cijfers. Iedere code kan worden opgesplitst in 4 classificatieniveaus. Neem nu een bedrijf dat zich bezighoudt met pensioenfondsen. Zijn SIC-code is H63710101 en wordt als volgt gelezen:


  • H verwijst naar de afdeling Financiën, Verzekeringen en Vastgoed
  • De 4 cijfers van 6371 verwijzen naar de sectorale hoofdgroep Pensioen, Gezondheid en Sociaal Fonds
  • De volgende twee cijfers (01) staan voor de sectorgroep Pensioen
  • De twee laatste cijfers (01) verduidelijken dat het om de sector Pensioenfondsen gaat.

Hoe de Britse SIC-code in elkaar zit

Iedere SIC-code bestaat uit een letter en 4 tot 5 cijfers:

  • De letter A tot U staat voor de hoofdsectie
  • De twee eerste cijfers komen overeen met de afdeling
  • Het derde cijfer bepaalt de groep
  • Het vierde cijfer verwijst naar de klasse
  • Het laatste cijfer, voorafgegaan door een schuine streep, staat voor de subklasse. Dit cijfer staat niet in alle codes.

Een bedrijf voor pensioenfondsen krijgt bijvoorbeeld code K65.30.


Hoe gebruiken ondernemingen en de regering die SIC-codes?

Ondernemingen en overheidsinstanties gebruiken SIC-codes op een andere manier.


De SIC-code voor ondernemingen


De privésector gebruikt deze nomenclatuur om de concurrentie en zijn klanten te bepalen. Ondernemingen vermelden hun SIC-code in diverse officiële documenten zoals de btw-aangifte. Ze hebben ze ook nodig voor verschillende procedures zoals de aanvraag van een lening.


De SIC-code voor de regering


Regeringen gebruiken de SIC-codes om statistieken op te stellen. Dankzij die gemeenschappelijke classificatie is het snel duidelijk wat een bedrijf precies doet. Dit vereenvoudigt het werk van overheidsinstanties zoals de Security Exchange Commission (SEC) of Companies House.


Wat is het verschil tussen een NACE-code en een SIC-code?

NACE-codes en SIC-codes dienen hetzelfde doel: ondernemingen indelen volgens hun hoofdactiviteit. NACE-codes verwijzen naar de nomenclatuur in de Europese Unie, terwijl SIC-codes worden gebruikt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.


Moet u een SIC-code converteren naar NACE of omgekeerd?
Ontdek onze speciale tool en bespaar tijd in slechts een paar klikken!

De Britse classificatie werd herzien toen de NACE-nomenclatuur werd herzien. Het is dus gemakkelijk om een overeenkomst te vinden tussen de SIC-code van een onderneming en haar NACE-code.


Het gebruik van lijsten met SIC-codes voor marketing

Dit classificatiesysteem biedt grote marketingvoordelen. Met de SIC-codes kunnen de ondernemingen die met uw doelgroep overeenkomen snel worden gevonden. Ze helpen u ook uw database voor prospectie op te splitsen volgens de sector.

Marc Wahba
Author Marc Wahba

Maak kennis met Marc, de medeoprichter en CTO van Infobel. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software. In 1991 behaalde hij een diploma burgerlijk elektromechanisch ingenieur aan de Polytechnische Faculteit en later behaalde hij een master in management aan de Solvay School in Brussel. Samen met zijn broer richtte hij in 1995 Infobel op, dat als eerste een online telefoongids met witte pagina's aanbood. Marc's innovatieve denkwijze heeft geleid tot de lancering van nieuwe dataproducten en -services die een wereldwijd succes zijn geworden en klanten over de hele wereld bedienen.

Reacties

true
Get-blue-summary

Kwalitatieve gegevens nodig?

Met meer dan 320 miljoen bedrijfsgegevens, ontdek InfobelPro's Get service waarmee u snel tellingen en gegevensextracties uit onze database kunt uitvoeren.