BlogPage_left_illu_v2
BlogPage_right_illu_v2

Wat is een SIC-code?

Publicatie : 29.09.23 • Lezen :

Een SIC-code verwijst naar de classificatie van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Net als de NACE-code, het Europese equivalent, bestaat deze uit letters en cijfers. Naast het gebruik voor statistische doeleinden door overheden, is het ook nuttig voor bedrijven voor hun marketingactiviteiten.


SIC-code definitie

" SIC Codes" is een acroniem voor "Standard Industrial Classification Codes". Het verwijst naar een nomenclatuur die in 1937 in de Verenigde Staten werd gecreëerd en in 1948 in het Verenigd Koninkrijk werd geïntroduceerd. SIC-codes worden gebruikt om bedrijven te classificeren op basis van hun kernactiviteit.


SIC-code Verenigde Staten

Het Standard Industrial Classification (SIC) systeem is een integraal onderdeel geweest van het classificeren van industrieën op basis van hun primaire bedrijfsactiviteiten. Alle bedrijven hebben een primaire SIC-code. Dit is de hoofdcode die de kernactiviteit van het bedrijf categoriseert. Bedrijven kunnen maar één primaire code hebben.


Bedrijven kunnen ook maximaal vijf secundaire SIC-codes hebben. Secundaire SIC-codes classificeren andere industrieën waar het bedrijf bij betrokken is, maar die niet de hoofdactiviteit zijn. De secundaire branches kunnen overlappen met je hoofdbranche of ze kunnen er niets mee te maken hebben.


4-CIJFERIGE SIC-CODE

De traditionele Amerikaanse SIC-code bestaat uit vier cijfers. Deze compacte structuur is ontworpen om een specifieke industrie en haar primaire activiteiten weer te geven. Het heeft het nadeel dat het slechts 9999 klassen toelaat, wat geen gedetailleerde classificatie toelaat.


Voorbeeld: SIC Code 3571 verwijst naar Elektronische Computers.


UITGEBREIDE 6,7 EN 8-CIJFERIGE SIC CODE

Terwijl het oorspronkelijke 4-cijferige SIC-codesysteem is opgezet door de Amerikaanse overheid, is de uitgebreide 8-cijferige versie een product van innovatie in de particuliere sector. Omdat ze de beperkingen van het 4-cijferige systeem inzagen, namen particuliere bedrijven het initiatief om het SIC-codesysteem uit te breiden. Hun doel was om een meer gedetailleerde classificatie te bieden die tegemoet kon komen aan de genuanceerde en gespecialiseerde aard van hedendaagse bedrijven.


Deze indeling behoudt de basisstructuur van 4 cijfers, maar voegt er vier cijfers aan toe om een gedetailleerder inzicht te geven in subsectoren en specifieke bedrijfsactiviteiten.


Voorbeeld: Een 8-cijferige code zoals 28340605 is een bewijs van het vermogen van het systeem om tegemoet te komen aan zeer nichesectoren binnen de overkoepelende industrie.


Extended SIC Code

 

SIC-code Verenigd Koninkrijk

Het Britse SIC-codesysteem is ontworpen om bedrijven te categoriseren op basis van het type economische activiteit waarin ze actief zijn. Dit classificatiesysteem is cruciaal voor statistische analyse, overheidsrapportage en bedrijfsbenchmarking in het Verenigd Koninkrijk.


Het Britse Office for National Statistics (ONS) is verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van het SIC-systeem in het Verenigd Koninkrijk en zorgt ervoor dat het relevant en nauwkeurig is in het steeds veranderende zakelijke landschap.


STRUCTUUR EN FORMAAT

De Britse SIC-code is een numeriek systeem van vijf cijfers. Elk cijfer in de code geeft inzicht in de hiërarchische classificatie van de bedrijfsactiviteit:


 • Brede industriële sectoren: De eerste cijfers geven een algemeen overzicht van de industriesector.
 • Gedetailleerde activiteiten: Naarmate de cijfers vorderen, bieden ze een meer fijnmazige classificatie, die zich beperkt tot specifieke bedrijfsactiviteiten of specialisaties.

Voorbeeld: Een code als 01110 heeft betrekking op een specifieke activiteit binnen de bredere landbouwsector. Hoewel we in volgende secties dieper zullen ingaan op de complexiteit van elk cijfer, laat dit voorbeeld de hiërarchische aard van de UK SIC Code zien.


NAICS-codes vs. Amerikaanse SIC-codes: Een vergelijkende analyse

Wanneer we kijken naar industrieclassificatiecodes, zien we twee prominente systemen in de VS: de Standard Industrial Classification (SIC) en het North American Industry Classification System (NAICS). Beide systemen zijn er in de kern op gericht om industrieën te categoriseren op basis van hun primaire activiteiten, maar ze doen dit met verschillende methodologieën.


Het SIC-systeem werkt met een 4-cijferige codestructuur. De uitgebreide versie kan echter dieper gaan, tot 8 cijfers. Deze diepte maakt een genuanceerde classificatie mogelijk, die zelfs de meest specifieke sectoren dekt. NAICS Code daarentegen, een nieuwkomer, structureert zijn codes van 2 tot 6 cijfers. Hoewel deze structuur een breed overzicht biedt en een breed scala aan industrieën omvat, biedt het niet altijd de granulariteit die sommige bedrijven zoeken.


Dit brengt ons bij de hamvraag: welk systeem is superieur? Voor bedrijven en analisten die gedetailleerde industrieclassificatie belangrijk vinden, is de uitgebreide SIC-code vaak de beste keuze. De ongeëvenaarde granulariteit maakt het tot een hulpmiddel van onschatbare waarde. Of u nu een nichesector bent die uw exacte subset van de industrie probeert aan te wijzen of een onderzoeker die streeft naar precisie in gegevensanalyse, de diepte en specificiteit van de Extended SIC Code komen effectief tegemoet aan deze behoeften.


Hoe leest u een SIC-code?

DE SIC CODE US BEGRIJPEN

De SIC-code van de VS, zowel in de traditionele 4-cijferige indeling als in de uitgebreide 8-cijferige versie, biedt een systematische manier om industrieën te classificeren op basis van hun primaire bedrijfsactiviteiten. Laten we de structuur van deze codes eens uit elkaar halen.

SIC-codes-reading

4-CIJFERIGE SIC-CODE

De traditionele 4-cijferige SIC-code biedt een hiërarchische classificatie van industrieën:

 1. Eerste cijfer: Vertegenwoordigt een belangrijke industriële sector. Dit is het breedste classificatieniveau.
 2. Tweede en derde cijfer: Deze cijfers verkleinen de industriegroep binnen de hoofdsector.
 3. Vierde cijfer: Dit is het meest specifieke classificatieniveau, met details over de niche of specialisatie van de industrie.

0100-0999

 

Landbouw, bosbouw, visserij

 

1000-1499

Mijnbouw

1500-1799

Bouw

1800-1999

Niet gebruikt

2000-3999

Industrie

4000-4999

 

Transport, communicatie, nutsvoorzieningen

 

5000-5199

Groothandel

5200-5999

Kleinhandel

6000-6799

 

Financiën, verzekeringen, onroerend goed

 

7000-8999

Diensten

9100-9729

 

Openbaar bestuur

 

9900-9999

Niet-indelers


UITGEBREIDE 8-CIJFERIGE SIC CODE

In sommige gevallen begint de SIC-code met een letter, die staat voor de categorie waarin de code voorkomt. De letter D staat bijvoorbeeld voor "Manufacturing", dus alle codes die beginnen met D betekenen dat ze in de divisie Manufacturing vallen.


De 8-cijferige SIC-code biedt een meer gedetailleerde classificatie:

 1. Eerste vier cijfers: Deze blijven consistent met de traditionele 4-cijferige SIC-code en vertegenwoordigen de primaire industrie en de specialisatie ervan. Bijvoorbeeld 3590 verwijst naar commerciële machines.
 2. Vijfde en zesde cijfer: Deze cijfers staan vaak voor een verdere onderverdeling binnen de industrie.
 3. Zevende en achtste cijfers: Gewoonlijk gereserveerd voor zeer specifieke productlijnen of diensten binnen de gedefinieerde subindustrie.

Een pensioenfondsbedrijf zou bijvoorbeeld de SIC-code H63710101 gebruiken, die als volgt luidt:

 • H is de letter voor de divisie Financiën, Verzekeringen en Onroerend Goed.
 • De 4 cijfers 6371 verwijzen naar de industriële hoofdgroep Pensioen-, Gezondheids- en Sociaal Fonds
 • De volgende twee cijfers 01 komen overeen met de industriële groep Pensioen
 • De laatste twee cijfers 01 bepalen de bedrijfstak Pensioenfondsen

DE SIC CODE UK BEGRIJPEN

In sommige gevallen begint de SIC-code met een letter, die staat voor de categorie waarin de code voorkomt. De letter C staat bijvoorbeeld voor "Manufacturing", dus alle codes die beginnen met C betekenen dat ze in de divisie Manufacturing vallen.


Elke SIC-code bestaat uit een letter en 4 tot 5 cijfers:

 • De letters van A tot U geven de hoofdsectie aan.
 • De eerste twee cijfers komen overeen met de divisie
 • Het 3de cijfer geeft de groep aan.
 • Het 4e cijfer geeft de klasse aan.
 • Het laatste cijfer voorafgegaan door een schuine streep verwijst naar de subcategorie. Deze komt niet in alle codes voor.

Een bedrijf dat actief is in pensioenfondsen zou bijvoorbeeld de code K65.30 hebben.


A

01-03

Landbouw, bosbouw en visserij

B

05-09

Mijnbouw en steenhouwerij

C

10-33

Industrie

D

35

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning

E

36-39

Watervoorziening; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

F

41-43

Bouw

G

45-47

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

I

49-53

Eet- en drinkgelegenheden

H

55-56

Vervoer en opslag

J

58-63

Informatie en communicatie

K

64-66

Financiële activiteiten en verzekeringen

L

68

Exploitatie van en handel in onroerend goed

M

69-75

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

N

77-82

Administratieve en ondersteunende diensten

O

84

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

85

Onderwijs

Q

86-88

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

R

90-93

Kunst, amusement en recreatie

S

94-96

Overige diensten

T

97-98

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

99

Extraterritoriale organisaties en lichamen

Hoe gebruiken bedrijven en overheden SIC-codes?

Bedrijven en overheidsinstellingen gebruiken SIC-codes op verschillende manieren.


SIC-CODE VOOR BEDRIJVEN

De privésector gebruikt deze nomenclatuur om concurrenten en hun klanten te identificeren. Bedrijven vermelden hun SIC-code in verschillende officiële documenten, zoals de btw-aangifte. Ze hebben het ook nodig voor verschillende procedures, zoals het aanvragen van overheidscontracten en het aanvragen van leningen.


SIC-CODE VOOR OVERHEDEN

Overheidsinstellingen gebruiken SIC-codes voor statistische doeleinden. Deze gemeenschappelijke classificatie maakt een duidelijke identificatie van de activiteit van de bedrijven mogelijk. Dit vergemakkelijkt het werk van overheden zoals de Securities and Exchange Commission (SEC) of Companies House.


Wat is het verschil tussen een NACE-code en een SIC-code?

NACE- en SIC-codes worden beide gebruikt om bedrijven te classificeren op basis van hun hoofdactiviteit. De eerstgenoemde zijn de referentienomenclatuur in de Europese Unie; de laatstgenoemde worden gebruikt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.


De Britse classificatie is parallel aan de NACE-nomenclatuur herzien. Het is daarom eenvoudig om een overeenkomst te vinden tussen de SIC-code en de NACE-code van een bedrijf.


Wilt u een SIC-code converteren naar NACE of omgekeerd?
Ontdek onze speciale tool en bespaar tijd in slechts een paar klikken!

Marketing SIC-code

Dit classificatiesysteem heeft een groot marketingvoordeel. Met SIC-codes kunt u gemakkelijk de bedrijven vinden die overeenkomen met uw doelgroep. Ze helpen je ook om je prospectdatabase te segmenteren volgens verschillende sectoren.


Market Segmentation

 

Conclusie

Zowel in de VS als in het VK zijn SIC-codes een essentieel hulpmiddel voor bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze codes bieden een systematische en hiërarchische classificatie van industrieën op basis van primaire bedrijfsactiviteiten. Van marketing tot overheidsstatistieken, SIC-codes helpen bij het identificeren, categoriseren en analyseren van industrieën. Naarmate industrieën zich ontwikkelen, neemt ook de behoefte aan meer gedetailleerde classificaties toe.


Hoewel SIC-codes fundamenteel blijven, toont de opkomst van uitgebreide versies de steeds veranderende aard van bedrijfsactiviteiten en de behoefte aan gedetailleerde gegevensclassificatie. Of het nu gaat om een vergelijking met de NACE-code van de EU of om het begrijpen van de betekenis ervan in een digitaal tijdperk, SIC-codes zijn onmiskenbaar van onschatbare waarde.

Marc Wahba
Author Marc Wahba

Maak kennis met Marc, de medeoprichter en CTO van Infobel. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software. In 1991 behaalde hij een diploma burgerlijk elektromechanisch ingenieur aan de Polytechnische Faculteit en later behaalde hij een master in management aan de Solvay School in Brussel. Samen met zijn broer richtte hij in 1995 Infobel op, dat als eerste een online telefoongids met witte pagina's aanbood. Marc's innovatieve denkwijze heeft geleid tot de lancering van nieuwe dataproducten en -services die een wereldwijd succes zijn geworden en klanten over de hele wereld bedienen.

Reacties