Voor alle vragen betreffende de wijziging of eliminatie van uw gegevens, om uw financiële informatie te raadplegen, om de advertentie(s) op Infobel te zien:

Klik hier

Ik ben een ontwikkelaar of editor en wens gegevens van Infobel te testen voor mijn mobiele applicatie, mijn internetsite, mijn onlinediensten. Hoe doet ik dit?

U kunt gegevens van Infobel testen via ons platform Infobel Pro platform, by using counts (request a count here) or by downloading a sample.

Ik ben marketeer en wil graag gegevens testen voor mijn klantenwerving, marketing en klantbestanden. Hoe doe ik dit?

U kunt uw gegevens doorgeven om een gratis audit te verkrijgen of een bestandsstaal aanvragen.

In welke landen is Infobel aanwezig voor alle diensten?

Om te weten in welke landen Infobel aanwezig is, klik hier

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Beschikt Infobel over geogelokaliseerde gegevens?

Ja, wij beschikken over geogelokaliseerde gegevens in 51 landen.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Beschikt Infobel over de financiële gegevens van ondernemingen?

Ja, Infobel beschikt over financiële informatie in alle landen van de wereld en biedt elementen zoals omzet, oprichtingsdatum van de onderneming, enz.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Kunnen de gegevens van Infobel getraceerd worden in de tijd?

Ja, de gegevens van Infobel kunnen getraceerd worden in de tijd. Elk ervan heeft een universele identificatie en een timestamp die de datum bepaalt waarop het bestand gecreëerd, gewist, gewijzigd werd, enz.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Voldoet Infobel aan de wetten over de bescherming van het privéleven?

Ja, de databases behandeld door Infobel maken het voorwerp uit van verklaringen (bescherming van het privéleven, telecomproviders, telecommediatoren, enz.), wat betekent dat elke persoon die het recht vraagt tot inzage, opvraging, wijziging of toevoeging dit verkrijgt in overeenstemming met de wet. Elk bedrijf, daarentegen, dat geautomatiseerde gegevens verwerkt in databases die wij bezorgen of verkopen moet eveneens voldoen aan de wet op de bescherming van het privéleven, op dezelfde manier als Infobel. Met andere woorden, het feit dat Infobel de wet naleeft bekent niet dat de klanten van deze plicht ontheven zijn.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Hoe kan ik publiciteit van Infobel verspreiden?

U kunt publiciteit van Infobel verspreiden aan de hand van de diensten AdWords of AdExchange van Google, of door een bid op Infobel voor te stellen. Klik hier voor meer informatie.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Kunt u mijn klantendatabases B2B/B2C aanvullen? In welke landen en met welke informatie?

Wij zorgen voor de telefonische verrijking van B2B en B2C. Voor België, leveren wij de volgende informatie: B2B: nationaal nummer, rechtsvorm, datum van oprichting, code en beschrijving van de activiteit, taalgebruik, omzet en aantal werknemers, flag DNCM (Do Not Call Me) niet marketable, flag SEO, flag import/export. Voor de B2C, leveren we de volgende informatie: geboortedatum, inkomstenklassen, taalgebruik, flag DNCM (Do Bot Call Me) niet marketable.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Kan ik mijn databases automatisch aanvullen? B2C, in welke landen?

Ja, wat B2B betreft kan dit rechtstreeks vanaf de internetsite Corporate, in batch of transactioneel. De informatie B2C, daarentegen, moet via een commercieel contact verkregen worden om de nood en de aard van de extra input/output te verklaren (vaak verschillend van klant tot klant).

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Welke kwaliteitsgarantie biedt u in het geval van een fout?

Onze onderneming maakt deel uit van BDMA (Belgium Direct Marketing Association) en SIINDA (Search and Information Industry Association). Als lid van deze verenigingen, garanderen wij het respect voor de relatieve gedragscodes.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Ik wens een telemarketingactie B2C/B2B te organiseren, welke elementen kunt u mij ter beschikking stellen? Hoe vaak kunnen de gegevens aangepast worden?

Wat B2B betreft, kunnen de volgende gegevens geselecteerd worden: geografische zone, aantal werknemers, omzet, website, SEO, taalgebruik, activiteitensector, rechtsvorm, enz. Voor B2C, kan de volgende informatie geselecteerd worden: leeftijd, samenstelling van het gezin, taalgebruik, eigenaar van het voertuig, type voertuig, geabonneerden vaste telefoonlijn, geabonneerden mobiele telefoon, internetgeabonneerden, middel gebruikt om zich te verwarmen, geabonneerden op de teledistributie, inkomsten, type van woning, tuin, eigenaar, huurder, bewegingen en verhuizingen, geografische zone, gemeente, provincie, dichtheid van de bevolking. Infobel beschikt tevens over vaste en mobiele telefoonnummers en filtert gratis de Belgische nummers op de lijst DNCM (Do Not Call Me). U kunt maandelijks updaten, om de drie maanden, om de zes maanden of een keer per jaar.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Beschikt u over mobiele-telefoonnummers? Zo ja, in welke landen? Zijn die nummers optioneel?

Ja, wij beschikken over 25 miljoen mobiele telefoonnummers en de lijst met landen vindt u hierna. Deze telefoonnummers maken deel uit van de standaardleveringen in het geval van deduplicatie, maar hebben een welbepaalde kost voor de marketing. Voor meer informatie, contacteer ons.

Hoeveel e-mails hebt u ter beschikking en in welke landen?

De informatie is beschikbaar per eenheid en in real-time voor elk van de 51 landen.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

Wat zijn de leveringstermijnen voor een telling? Voor een database?

Alle tellingen die niet ter sprake komen op de site Infobel Corporate en de standaardleveringen zijn beschikbaar binnen een termijn van drie werkdagen.

Is dit antwoord niet bevredigend? Contacteer ons

De service is onderbroken, wie kan ik dringend contacteren?
Ik heb problemen met de verbinding / het netwerk is langzaam, wie kan ik contacteren?

Controleer allereerst of het probleem met de verbinding niet toe te schrijven is aan uw provider. Als dit niet zo is, contacteer ons aan de hand van het volgende contactformulier

Ik ben ontwikkelaar en het lukt me niet om te werken in Infobel Pro, Presence Management, wie kan ik contacteren?
Help nodig?

Extra informatie nodig?

Contacteer ons