BlogPage_left_illu_v1
BlogPage_right_illu_v1

De dynamiek van B2B integratie: Een uitgebreide gids

Publicatie : 12.02.24 • Lezen :

Ideeën als B2B-integratie worden steeds belangrijker nu bedrijven worstelen om te gedijen in voortdurend veranderende bedrijfssystemen. Ze helpen bedrijven die hun operationele efficiëntie willen vergroten en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van een onderling verbonden digitaal rijk.

Deze uitgebreide gids gaat in op de complexiteit van B2B integratie en ontrafelt de betekenis, relevantie en belangrijkste kenmerken ervan. Lees verder om meer te leren over het belang van B2B integratie en hoe het communicatiekanalen kan verbeteren, teamwerk kan stroomlijnen en uiteindelijk de operationele efficiëntie kan bevorderen.

Wat is B2B integratie?

B2B-INTEGRATIE:

Business-to-business (B2B) integratie is een strategische benadering die draait om de naadloze samenwerking en automatisering van transacties tussen verschillende bedrijven. Deze samenwerking is gericht op het stroomlijnen en vergemakkelijken van verschillende aspecten van transacties, waaronder de uitwisseling van documenten en gegevens via elektronische media. B2B-integratie is niet beperkt tot één enkele transactie, maar omvat een breed spectrum van interacties waarbij interne en externe systemen betrokken zijn.

In de kern gaat B2B-integratie over het verbeteren van communicatiekanalen tussen bedrijven, wat leidt tot effectieve samenwerking en verbeterde productiviteit. Door processen te automatiseren minimaliseert B2B integratie handmatige tussenkomst, waardoor de kans op fouten afneemt en de algehele operationele efficiëntie toeneemt. Het doel is om een samenhangende omgeving te creëren waar verschillende informatie moeiteloos kan worden verzameld, wat een soepele stroom van transacties tussen bedrijven bevordert.

Het gebruik van elektronische media voor de uitwisseling van documenten en gegevens is van cruciaal belang bij B2B-integratie en zorgt ervoor dat informatie snel en nauwkeurig kan worden gedeeld. Dit kan elektronische gegevensuitwisseling (EDI) omvatten, waarbij gestandaardiseerde formaten worden gebruikt voor de gestructureerde uitwisseling van bedrijfsdocumenten.

Door afzonderlijke systemen te integreren, draagt B2B integratie bij aan een meer samenhangend zakelijk ecosysteem waarin partners naadloos kunnen samenwerken en zo een basis leggen voor duurzame groei en ontwikkeling.

RELEVANTIE IN HET DIGITALE TIJDPERK:

Image 00-06

In een tijdperk dat gedomineerd wordt door digitale transformatie, wordt de integratie van B2B een strategische noodzaak. Het digitale rijk vereist snelle en efficiënte communicatie tussen bedrijven en consumenten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN INTEGRATIE:

Een goed begrip van B2B-integratie onthult een aantal belangrijke kenmerken die bijdragen aan het belang ervan. Interconnectiviteit is een hoeksteen en bevordert een naadloze informatiestroom tussen verschillende belanghebbenden.

Automatisering speelt een cruciale rol door repetitieve taken te stroomlijnen en middelen vrij te maken voor strategische initiatieven. Data-analyse komt naar voren als een krachtig hulpmiddel dat inzicht geeft in markttrends, consumentengedrag en operationele efficiëntie.

Wat is een B2B EDI integratiescenario?

B2B EDI-INTEGRATIE:

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI) is essentieel bij B2B-integratie. B2B EDI integratie omvat de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten in een gestandaardiseerd formaat, waardoor handmatige gegevensinvoer overbodig wordt en het aantal fouten afneemt. Het doel van dit integratieproject is het digitaliseren en automatiseren van essentiële bedrijfsactiviteiten, waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van transacties tussen handelspartners toeneemt.

KRITISCHE ONDERDELEN VAN B2B EDI-INTEGRATIEPROJECT:

 • B2B Integratieplatform: Een gecentraliseerd platform waarmee handelspartners EDI-documenten kunnen uitwisselen. Dit platform fungeert als een centrale locatie voor het beheren, vertalen en routeren van EDI-transacties.
 • B2B Integratiehulpmiddelen: Tools en softwareoplossingen (zoals applicaties, B2B API's en meer) bedoeld om de procesintegratie te vereenvoudigen door systeemcompatibiliteit en soepele communicatie te garanderen.
 • B2B Data Integratie: De soepele integratie van gegevens uit verschillende bronnen stelt bedrijven in staat waardevolle inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.
 • B2B Data Integratie: De soepele integratie van gegevens uit verschillende bronnen stelt bedrijven in staat waardevolle inzichten te verkrijgen en gefundeerde beslissingen te nemen.

Voordelen van B2B integratie:

VERBETERDE EFFICIËNTIE

Image 00-11

B2B-integratie elimineert handmatige betrokkenheid, stroomlijnt activiteiten en versnelt beheerde bestandsoverdracht. Dit resulteert in een snellere orderverwerking, een betere zichtbaarheid van de toeleveringsketen en een grotere operationele efficiëntie.

KOSTENBESPARINGEN

Door efficiëntie en precisie in de dagelijkse werkzaamheden te brengen, spelen automatisering en optimalisatie van belangrijke bedrijfsprocessen een cruciale rol bij het verlagen van de kosten. Organisaties kunnen fouten als gevolg van handmatige interventies drastisch verminderen door technologie in te zetten voor het beheer van repetitieve handelingen.

Deze foutreductie verbetert niet alleen de algehele nauwkeurigheid van processen, maar vermindert ook de mogelijke kosten die gepaard gaan met het corrigeren van fouten.

GROTERE NAUWKEURIGHEID

In het commerciële landschap is B2B-integratie een essentieel antwoord, dat een transformatieve strategie biedt die de risicovolle risico's van handmatige gegevensinvoer elimineert. Deze revolutionaire procedure fungeert als een bolwerk tegen fouten en zorgt voor een compromisloze toewijding aan precisie en uniformiteit tussen onderling verbonden systemen.

ZICHTBAARHEID

Real-time zichtbaarheid is een hoeksteen geworden voor moderne ondernemingen en biedt een grondig zicht op cruciale aspecten zoals de toeleveringsketen, voorraadniveaus en orderstatussen. In een dynamische en competitieve marktcontext stelt dit vitale inzicht organisaties in staat om proactieve, datagestuurde beslissingen te nemen en responsieve acties uit te voeren.

CONCURRENTIEVOORDEEL

In het dynamische en steeds veranderende zakenlandschap van vandaag de dag zijn bedrijven met sterke vaardigheden op het gebied van Business-to-Business (B2B) integratie beter gepositioneerd om met ongekende wendbaarheid aan de eisen van de markt te voldoen en zo een aanzienlijk concurrentievoordeel te behalen.

B2B-integratie omvat de soepele uitwisseling van informatie en transacties tussen bedrijven, waardoor efficiënte samenwerking en gestroomlijnde procedures worden bevorderd.

B2B Integratie Voorbeelden:

 1. Integratie van de toeleveringsketen:
  B2B-integratie stelt leveranciers, fabrikanten en distributeurs in staat om naadloos samen te werken, waardoor de toeleveringsketen wordt geoptimaliseerd voor tijdige productie en levering.
 2. Leveranciersbeheer:
  Bedrijven kunnen samenwerken met leveranciers om het inkoopproces te automatiseren, zodat inkoop, facturatie en voorraadbeheer op tijd plaatsvinden.
 3. Financiële integratie:
  B2B integratie omvat financiële procedures zoals elektronische facturatie, reconciliatie van betalingen en financiële rapportering.
 4. CRM-integratie:
  De integratie van CRM-systemen (Customer Relationship Management) met B2B-procedures (business-to-business) verbetert de interacties met klanten en stelt organisaties in staat om gepersonaliseerde webservices aan te bieden.

B2B Integratie Oplossingen en Diensten:

 1. B2B Integratieplatforms:
  Bieden een gecentraliseerd systeem voor het beheren, bewaken en optimaliseren van business-to-business integratie. Met deze platforms kunnen handelspartners in real-time communiceren.
 2. B2B Integratiediensten:
  Professionele webservices om bedrijven te helpen B2B-connectiviteit te implementeren, beheren en optimaliseren. Consulting, B2B-systeemintegratie en voortdurende ondersteuning zijn voorbeelden van deze services.
 3. Cloud-gebaseerde B2B integratie:
  Het gebruik van cloud-technologie voor B2B-integratie vergroot de schaalbaarheid, flexibiliteit en toegankelijkheid, waardoor bedrijven kunnen inspelen op veranderende behoeften.

De krachtpatsers van B2B Integratie

B2B-integratie staat aan de spits van de moderne bedrijfsdynamiek en biedt een reeks essentiële functies die de manier waarop organisaties functioneren en samenwerken transformeren. B2B-integratie is in de kern een transformatieve functie, waarbij verschillende gegevens, systemen en toepassingen soepel met elkaar worden verweven.

Hier volgt een diepgaand onderzoek naar de belangrijkste mogelijkheden:

 1. Harmonisatie van gegevensformaten:
  Door systeeminformatie uit ongelijksoortige databases soepel te integreren, fungeert B2B-integratie als een verenigende kracht in het uitgebreide gegevensuniversum. Het overwint de moeilijkheden die worden veroorzaakt door verschillende gegevensbronnen, waardoor bedrijven een verenigde en geïntegreerde gegevensomgeving kunnen creëren.

  Deze convergentie vormt de basis voor goed geïnformeerde besluitvorming en biedt organisaties een grondig inzicht in hun activiteiten.
 2. Systeemsynchroniteit beheren:
  Het vermogen om de synchronisatie van systemen en softwaretoepassingen te orkestreren vormt de kern van B2B-integratie. Het overwint de beperkingen van geïsoleerde silo's, wat resulteert in een symfonie waarin meerdere systemen moeiteloos op elkaar aansluiten en samenwerken.

  Deze orkestratie verbetert de operationele efficiëntie door een dynamische omgeving te creëren waarin processen soepel van het ene systeem naar het andere stromen.
 3. De zichtbaarheid van gegevens vergroten:
  Zichtbaarheid is cruciaal in het ingewikkelde web van bedrijfsprocessen. B2B-integratie schijnt licht op de donkere hoeken van operationele procedures. Het geeft bedrijven een overzicht van hun gegevens in vogelvlucht, waardoor ze realtime inzicht krijgen in transacties, supply chain-activiteiten en andere essentiële processen.

  Deze toegenomen zichtbaarheid wordt een strategisch voordeel, waardoor proactieve besluitvorming mogelijk wordt en beter kan worden ingespeeld op marktomstandigheden.
 4. Uitgebreide rapportage mogelijk maken:
  B2B-integratie is meer dan alleen gegevensintegratie; het gaat ook om het omzetten van ruwe gegevens in zinvolle inzichten. Het bevordert de ontwikkeling van robuuste en realtime rapporten door systemen soepel aan elkaar te koppelen.

  Deze rapporten gaan verder dan datapunten en bieden een verhaal dat strategische initiatieven ondersteunt. B2B-integratie biedt organisaties de tools die ze nodig hebben om overtuigende verhalen te maken van hun gegevens, van financiële analyses tot operationele prestaties.
 5. Alchemie van formaten:
  De magie van B2B integratie zit in de capaciteit om gegevens van vele apps of documenten om te zetten in gestandaardiseerde formaten. Deze functionaliteit garandeert een soepele communicatie binnen de bedrijfsomgeving, waarbij de grenzen van incompatibele formaten worden opgeheven.

  Het is de digitale taalvertaler die samenwerking mogelijk maakt door ervoor te zorgen dat informatie een gemeenschappelijke en begrijpelijke taal spreekt.
 6. Poortwachter voor gegevensintegriteit:
  In de wereld van gegevens is integriteit heilig. B2B-integratie fungeert als een ijverige poortwachter die strikte procedures voor gegevensvalidatie afdwingt. Het zorgt ervoor dat gegevens die via netwerksystemen stromen nauwkeurig, consistent en betrouwbaar zijn. Deze toewijding aan gegevensintegriteit dient als basis voor het vertrouwen in bedrijfsactiviteiten en maakt de weg vrij voor een soepele en veilige samenwerking.

Wat is het belang van B2B-integratie?

VERBETERDE EFFICIËNTIE EN AUTOMATISERING:

B2B-integratie katalyseert operationele efficiëntie door de uitwisseling van informatie tussen bedrijven te automatiseren. Handmatige processen, zoals het plaatsen van orders, facturatie en voorraadbeheer, zijn gevoelig voor fouten en vertragingen. B2B-integratie elimineert deze inefficiënties, zorgt voor naadloze, real-time communicatie en vermindert het risico op fouten die tot kostbare verstoringen kunnen leiden.

GESTROOMLIJNDE COMMUNICATIE:

Effectieve communicatie is het levensbloed van elke succesvolle zakelijke relatie. B2B-integratie vergemakkelijkt naadloze communicatie door gestandaardiseerde protocollen voor gegevensuitwisseling op te stellen. Deze uniformiteit zorgt ervoor dat partners op dezelfde golflengte zitten, wat leidt tot snellere besluitvorming, betere samenwerking en een sneller reagerende toeleveringsketen.

KOSTENBESPARINGEN:

Traditionele communicatiemethoden, zoals papieren systemen en handmatige kritische gegevensinvoer, kunnen duur en tijdrovend zijn. B2B-integratie verlaagt de kosten van papierwerk, menselijke fouten en inefficiënte processen aanzienlijk. Door routinematige taken te automatiseren en workflows te optimaliseren, kunnen organisaties hun middelen heroriënteren naar strategische initiatieven en uiteindelijk hun bedrijfsresultaat verbeteren.

REAL-TIME ZICHTBAARHEID:

Image-02

B2B-integratie biedt organisaties real-time inzicht in hun toeleveringsketen en bedrijfsprocessen. Deze transparantie maakt betere besluitvorming mogelijk doordat belanghebbenden toegang hebben tot nauwkeurige, actuele informatie. Bedrijven kunnen snel reageren op veranderingen in de vraag, voorraadniveaus controleren en productieschema's optimaliseren, wat bijdraagt aan een grotere wendbaarheid en concurrentiekracht.

VERBETERDE KLANTTEVREDENHEID:

De naadloze informatiestroom die mogelijk wordt gemaakt door B2B-integratie gaat verder dan interne processen en heeft invloed op de klanttevredenheid. Tijdige en nauwkeurige orderverwerking, uitvoering en levering dragen bij aan een positieve klantervaring. Tevreden klanten zullen eerder terugkerende klanten worden, wat langdurige relaties bevordert en de reputatie van de betrokken bedrijven verbetert.

AANPASSINGSVERMOGEN AAN VERANDERINGEN IN DE MARKT:

Het bedrijfslandschap is dynamisch, met marktomstandigheden en klanteneisen die voortdurend veranderen. B2B integratie geeft organisaties de flexibiliteit om zich snel aan deze veranderingen aan te passen. Of het nu gaat om het opschalen van de productie in reactie op de toegenomen vraag of het aanpassen van de voorraadniveaus op basis van markttrends, B2B integratie stelt bedrijven in staat om de curve voor te blijven.

Uitdagingen in B2B integratie:

Image-08

Het opstarten van een B2B integratieproject brengt een aantal moeilijkheden met zich mee, die vragen om het nemen van preventieve maatregelen om mogelijke wegversperringen te overwinnen. Hieronder volgen enkele typische problemen en oplossingen daarvoor:

INTEROPERABILITEITSPROBLEMEN:

B2B-integratie vereist een verscheidenheid aan systemen met verschillende formaten en protocollen. Het is essentieel om een soepele interoperabiliteit te bieden. Gebruik gestandaardiseerde communicatiemethoden en geef geld uit aan middlewareprogramma's die fungeren als link tussen ongelijksoortige systemen.

VEILIGHEIDSKWESTIES:

Robuuste beveiligingsprocedures zijn noodzakelijk bij het uitwisselen van gevoelige bedrijfsgegevens. Om je te beschermen tegen mogelijke inbreuken, moet je zorgen voor versleuteling, veilige verificatieprocedures en regelmatige beveiligingsaudits. Om de vertrouwelijkheid en integriteit van gedeelde gegevens te garanderen, is een grondig cyberbeveiligingsplan essentieel.

COMPLEXITEIT VAN ONBOARDING VAN PARTNERS:

Het inwerken van nieuwe partners kan moeilijker worden naarmate je partnernetwerk zich uitbreidt. Om het proces te stroomlijnen en handmatig werk te verminderen, moet je consistente onboardingmethoden creëren, duidelijke documentatie bieden en nadenken over het gebruik van self-service onboardingportals.

Moeilijkheden met het in kaart brengen van gegevens Een blijvend probleem is het harmoniseren van gegevensformaten op heterogene platforms. Maak gebruik van geavanceerde technologieën voor het in kaart brengen van gegevens om het gemakkelijker te maken gegevens te vertalen tussen verschillende indelingen, zodat een naadloze uitwisseling van informatie wordt gegarandeerd zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid van de gegevens.

Best Practices voor succesvolle B2B integratie:

Image 00-03

Het succesvol implementeren van B2B integratie vraagt om een goed doordachte strategie. Hieronder volgen essentiële aanbevolen praktijken om bedrijven te helpen naadloos te integreren:

SPECIFIEKE DOELEN STELLEN:

Geef duidelijk aan welke doelen uw B2B integratieproject moet bereiken. Duidelijke doelstellingen zullen het integratieproces sturen, of het nu gaat om het verhogen van de efficiëntie, het verlagen van de bedrijfskosten of het verbeteren van de samenwerking.

GESTANDAARDISEERDE METHODEN CREËREN:

Consistentie tussen partners wordt vergemakkelijkt door communicatiemethoden te standaardiseren. Adopteer algemeen gebruikte standaarden, zoals Electronic Data Interchange (EDI), om het delen van gegevens makkelijker te maken en integratie te vereenvoudigen.

INVESTEREN IN SCHAALBARE OPLOSSINGEN:

Zorg ervoor dat de oplossingen die u kiest, kunnen meegroeien met uw bedrijf. Naarmate het aantal partners en transacties toeneemt, wordt schaalbaarheid steeds belangrijker. Dit garandeert dat de architectuur voor B2B-interactie kan veranderen om te voldoen aan veranderende bedrijfsvereisten.

CONSTANTE CONTROLE EN OPTIMALISATIE:

Om de effectiviteit van uw B2B-verbinding in de gaten te houden, moet u betrouwbare monitoringtools gebruiken. Om de algehele efficiëntie te verbeteren, controleert u regelmatig de gegevensuitwisselingspatronen, zoekt u naar knelpunten en optimaliseert u de activiteiten.

Toekomstige trends in B2B integratie:

Image 00-09

Naarmate de technologie voortschrijdt, verandert het B2B integratielandschap voortdurend. Toekomstige B2B-integratie zal worden bepaald door de volgende belangrijke trends:

 • Blockchain-integratie:
  Vanwege het vermogen om een transparante en veilige omgeving voor transacties te bieden, wordt blockchaintechnologie steeds populairder in B2B-integratie. Onderzoek hoe blockchaintechnologie de gegevensintegriteit en het vertrouwen in samenwerkingsverbanden tussen bedrijven kan verbeteren.
 • Kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde integratie:
  AI heeft het potentieel om een belangrijke factor te zijn in het automatiseren van B2B integratiebesluitvormingsprocessen. Grootschalige analyse van datasets, patroonherkenning en procesoptimalisatie zijn allemaal mogelijk met behulp van AI-algoritmen, die allemaal de productiviteit verhogen.
 • IoT-integratie:
  B2B-processen zijn in toenemende mate afhankelijk van het Internet of Things (IoT), dat real-time controle en monitoring biedt. Onderzoek hoe B2B-ecosystemen kunnen profiteren van de naadloze integratie van IoT-apparaten om de zichtbaarheid te verbeteren en datagestuurde beslissingen te nemen.
 • Verbeterde gegevensanalyse:
  De extractie van bruikbare inzichten uit geïntegreerde gegevens zal sterk worden bevorderd door het gebruik van geavanceerde analysetechnologieën. Onderzoek analytics-opties die diepgaand inzicht bieden in consumentengedrag, markttrends en operationele prestaties om te helpen bij de besluitvorming.

De kern van de zaak

Kortom, B2B-integratie is een hoeksteen voor moderne bedrijven die willen gedijen in een dynamische en concurrerende omgeving. Het belang van B2B-integratie gaat verder dan louter efficiëntieverbeteringen; het verandert de manier waarop organisaties samenwerken, communiceren en reageren op veranderingen in de markt.

B2B-integratie omarmen is niet alleen een technologische upgrade; het is een strategisch integratieplatform voor de toekomst van bedrijfsnetwerken. Naarmate bedrijfstakken zich blijven ontwikkelen, zullen organisaties die B2B-integratie als prioriteit stellen zich ongetwijfeld positioneren voor duurzame groei, verbeterde klanttevredenheid en een concurrentievoordeel op de wereldmarkt.

Een cruciale conclusie is het belang van het integratieproces om integratie te vergemakkelijken. Of het nu gaat om geavanceerde softwareoplossingen, geavanceerde gegevensanalyse of de implementatie van robuuste e-commerceplatforms, bedrijven moeten de kracht van digitale tools inzetten om processen te stroomlijnen, de communicatie te verbeteren en bruikbare inzichten te krijgen in het gedrag van klanten.

Veelgestelde vragen (FAQ's):

WAT IS DE BETEKENIS VAN B2B-VERBINDING?

B2B-verbinding verwijst naar verbindingen tussen bedrijven, waarbij het gaat om transacties, samenwerking en communicatie tussen twee of meer bedrijven. In tegenstelling tot andere interacties, richten B2B interacties zich op het voldoen aan de behoeften van bedrijven in plaats van individuele consumenten.

WAT IS B2B-INTEGRATIE?

B2B Integratie omvat de naadloze verbinding en samenwerking tussen verschillende bedrijven, waarbij processen zoals orderverwerking, facturatie en voorraadbeheer worden gestroomlijnd.

WAT IS B2B- EN B2C-INTEGRATIE?

B2B-integratie stroomlijnt transacties en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en optimaliseert zo de operationele efficiëntie, terwijl B2C-integratie zich richt op het verbeteren van interacties met individuele consumenten, met als doel het leveren van gepersonaliseerde diensten en naadloze online transacties.

WAT IS EEN B2B EDI-INTEGRATIESCENARIO?

B2B EDI Integration staat voor Electronic Data Interchange in een business-to-business context. Het gaat om de elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten, zoals facturen en inkooporders, tussen handelspartners. Dit stroomlijnt processen, vermindert fouten en verhoogt de efficiëntie in de toeleveringsketen.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN B2B-INTEGRATIE?

B2B Integratie biedt bedrijven gestroomlijnde processen, waardoor handmatige fouten worden verminderd en kosten worden bespaard, met name bij orderverwerking en voorraadbeheer. Het bevordert een betere samenwerking, verhoogt de productiviteit, versnelt transacties voor een snellere orderverwerking en zorgt voor nauwkeurigheid door elektronische gegevensuitwisseling.

WAT ZIJN B2B-INTEGRATIEVOORBEELDEN?

B2B Integratie optimaliseert de toeleveringsketen door real-time samenwerking tussen fabrikanten, leveranciers en distributeurs mogelijk te maken. EDI-systemen (Electronic Data Interchange) zorgen voor een naadloze uitwisseling van documenten en stroomlijnen de inkoop en orderverwerking.

WAT IS HET BELANG VAN B2B-INTEGRATIE?

B2B Integratie is cruciaal voor moderne bedrijven vanwege de rol die het speelt bij het bevorderen van efficiëntie, het verlagen van kosten en het verbeteren van samenwerking. Het zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen aanpassen aan de snelle en dynamische aard van de wereldmarkt.

WAT ZIJN DE 2 SOORTEN B2B-INTEGRATIE?

Verticale Integratie houdt in dat bedrijven binnen dezelfde industrie of toeleveringsketen industriespecifieke processen optimaliseren. Horizontale integratie integreert bedrijven uit verschillende industrieën om gedeelde processen zoals HR of financiën te stroomlijnen.

Marc Wahba
Author Marc Wahba

Maak kennis met Marc, de medeoprichter en CTO van Infobel. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software. In 1991 behaalde hij een diploma burgerlijk elektromechanisch ingenieur aan de Polytechnische Faculteit en later behaalde hij een master in management aan de Solvay School in Brussel. Samen met zijn broer richtte hij in 1995 Infobel op, dat als eerste een online telefoongids met witte pagina's aanbood. Marc's innovatieve denkwijze heeft geleid tot de lancering van nieuwe dataproducten en -services die een wereldwijd succes zijn geworden en klanten over de hele wereld bedienen.

Reacties